สุขภาพ

ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 สามารถตรวจผ่านวิธีได้บ้าง

โควิด19

โควิด19

หากจะพูดถึงข่าวที่โด่งดังมากที่สุดใน 2 ปีที่ผ่านมา คงต้องยกให้กับโรคระบาดใหญ่อย่างไวรัสโคโรน่า เกิดเป็นคำถามคาใจของทุกท่านไปแล้วว่า “ติดหรือยัง” เราติดเชื้อ โควิด-19 แล้วหรือยัง โดยวิธีการที่จะทราบแน่ชัดได้นั้น คือ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งปัจจุบันนั้นมีให้เลือกตรวจกัน 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่

  1. ตรวจโควิดแบบ RT-PCR เป็นวิธีการตรวจแบบแรกที่เรามักจะเห็น ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทำการแยงจมูกของเรานั่นเอง สามารถทราบผลได้ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง เนื่องจากต้องทำการเก็บตัวอย่าง และนำเข้าไปตรวจในห้องปฎิบัติการต่อ ทำให้ต้องเวลาในการรอผลงานพอสมควร หากผลเป็นบวกแสดงว่าพบเชื้อและผลเป็นลบแสดงว่าไม่พบเชื้อ โควิด-19
  2. โควิดแบบ Rapid test เป็นวิธีการตรวจแบบใหม่ที่สะดวกยิ่งขึ้น เพราะสามารถทราบผลได้ภายใน 10-30 นาทีเท่านั้น เป็นลักษณะคล้ายกับที่ตรวจครรภ์ซึ่งผู้ตรวจสามารถทำได้ด้วยตนเอง แม้ว่าจะสะดวกสบายแต่ต้องยอมรับว่ามีโอกาสที่ผลจะคลาดเคลื่อนได้ โดยส่วนมากจะพบเชื้อเมื่อร่างกายได้รับเชื้อมาแล้ว

สำหรับวิธีการตรวจที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับสะดวกของผู้เข้ารับการตรวจเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้ตรวจแตกต่างกันออกไป ตามสถานที่รับตรวจ โรงพยาบาล หรือที่จัดจำหน่ายชุดตรวจ แนะนำว่าอย่ารอให้อาการออกจึงค่อยไปตรวจหา เพราะถึงตอนนั้นหากเชื้อ โควิด-19 เข้าไปสู่ร่างกายของเราอย่างเต็มที่แล้ว อาจจะทำให้ระบบการทำงานล้มเหลวเสียก่อนหรือเข้ารับการรักษาไม่ทัน