ธุรกิจ

ข้อมูลเชิงลึกในการขับเคลื่อน internet marketing

internet-marketing

internet-marketing

การสร้างกลยุทธ์ทาง internet marketing ขึ้นอยู่กับการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเปรียบธุรกิจเป็นสงคราม ในความขัดแย้งใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพของศัตรูตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นดินและทหารของพวกเขาสามารถทำให้ บริษัท หนึ่งดำเนินกลยุทธ์ได้ดีกว่าการเข้าสู่การรบแบบตาบอด

ในสงครามคนทั่วไปที่มีข้อมูลมากที่สุดคือคนที่สามารถสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดออกมาได้ ในทำนองเดียวกันก็คือธุรกิจที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่จุดสูงสุด

การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกเป็นอาวุธลับของนักการตลาดคนนั้น อาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ทาง internet marketing ที่จะใช้ได้ผลในธุรกิจปัจจุบันและ บริษัท ที่มีสภาพแวดล้อมการแข่งขัน

ด้วยเหตุนี้นักการตลาด 63% จึงยอมรับในรายงานของ Nielsen CMO ว่าแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลมีความสำคัญต่อการกำหนดและดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มใหม่ในยุคข้อมูลทำให้มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจเชิงลึกยังคงเฟื่องฟู ตั้งแต่ Facebook ไปจนถึงการโต้ตอบกับทีมขายข้อมูลลูกค้าและธุรกิจคือสกุลเงินใหม่

ผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตลาดได้เห็นว่ายอดขายพุ่งสูงขึ้นและธุรกิจของพวกเขาเติบโตขึ้น

บริษัทต่างๆสามารถใช้การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกได้หลายวิธี แต่หลักการพื้นฐานของวิธีนี้คือการสร้างมุมมองที่สอดคล้องกันของลูกค้าที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจในการตลาดและกำหนดประสบการณ์ของผู้บริโภค

การรวบรวมจัดเก็บและตีความข้อมูลที่รวบรวมจากหลายจุดเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโซลูชันการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกันสำหรับ บริษัท ตามที่ ลาริสซ่า เบ๊ดกู๊ด รองประธานฝ่ายการตลาดของ V12 44% ของนักการตลาดให้สัมภาษณ์ในการสำรวจกล่าวว่าพวกเขาได้เพิ่มการลงทุนใน internet marketing ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล